Skribu al Avo Frosto en Esperanto

En pluraj landoj, la jarfinaj festoj proksimiĝas, kaj kiel ĉiujare, miloj da infanoj el Kanado kaj la tuta mondo skribos al Avo Frosto. Tradicie en Kanado infanoj kiuj skribas al li en la franca, angla au en dudeko da aliaj lingvoj ricevas respondon el la norda poluso.

Ekde Julo 2002, Esperanto estas inter la korespondaj lingvoj uzataj de Avo Frosto kaj liaj helpantoj, la volontuloj de la Kanada Posta Servo por subteno de alfabetigo. Esperanto-Societo Kebekia invitas ciujn esperantistojn, junajn kaj junkorajn, malkovri tiun julan tradicion per sendo de manskribita letero al la sekva adreso (nepre devas aperi la vorto 'Esperanto' en la letero):

AVO FROSTO
NORDA POLUSO
HOH OHO
KANADO - CANADA