Juna Alumeto

Numero 6 Septembro 1995

       Jen alia numero de via bulteno!  Ĉi tiu numero malfruas ĉar.…  Tio estas longa rakonto.  Ni decidis kunlabori internacie kun la Usona Esperantista Junularo (USEJ) kaj la Kebekia Esperantista Junulara Organizo (KEJO) por eldoni unu numeron de komuna nord-amerika bulteno.  Tiu bulteno ja aperos, sed mi ne scias precize kiam.  Mi erare antaŭvidis, ke ĝi aperos septembre aŭ oktobre.  Tiel ĝi anstataŭus la septembran numeron de Juna Alumeto.  Tamen, la nord-amerika bulteno klarvideble estos malpli frua ol mi supozis.  Pro tio, kaj ĉar estas iuj gravaj informoj por vi, mi decidis eldoni nun la septembran numeron de Juna Alumeto.


Nova Membro de la Junulara Komisiono

       La Junulara Komisiono denove havas du membrojn.  Vi legis en la antaŭa numero de Juna Alumeto, ke Luc Goulet demisiis de la Junulara Komisiono tiel ke Bruce Arthur restis ĝia sola membro.  Sed antaŭnelonge Bill Mak akceptis esti nova membro de la Komisiono.  Tiel li helpos gvidi Junularon Esperantistan Kanadan.
       Bill Mak, kiu naskiĝis en 1973, estas studento ĉe la Universitato McGill en Montrealo.  Li gvidas la Esperanto-klubon de McGill.  Li ankaŭ ĵus elektiĝis estrarano de la Kebekia Esperantista Junulara Organizo.  Li do traktos rilatojn inter KEJO kaj nia organizo, JEK.  Bill ankaŭ reprezentos nin ĉe TEJO (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo), de kiu JEK estas la kanada filio.  Dum la pasinta somero, li ĉeestis la Internacian Junularan Kongreson de TEJO en Rusio.
       Notu, ke Bill havas novan adreson: 1930 rue St-Jacques, appartement 103, Montréal, QC  H3J 2S1.


JEK kaj la Reto

       Ĉu vi jam estas sur la interkomputila reto?  Nu, la redaktanto ne estas, sed pluraj membroj de JEK havas retpoŝtajn adresojn.  (Tiuj adresoj estas troveblaj en la membro-listo de KEA.)  Do, se vi estas retano, vi povas facile komuniki kun pluraj aliaj membroj de JEK.
       Ankaŭ JEK kiel organizo surretiĝas, dank’ al la laboro de Peter Hansen, kiu estas JEKano en Guelph, Ontario.  Li kreis en la reto hejmpaĝon, kie oni povas legi pri JEK.  Jen ĝia adreso: http://esperanto.ca/jek/.
       Oni ofte aŭdas, ke per la komputila reto oni povas komuniki rekte kaj rapide al iu ajn ret-uzanto ie ajn en la mondo.  Tamen, efektive, povas komuniki nur tiuj, kiuj komprenas komunan lingvon.  Kompreneble, komuna lingvo ne mankas al la Esperantistoj de la mondo!  Do uzu nian lingvon.  Pruvu al la mondo, ke Esperanto estas uzebla.


Esperanto-Klubo de McGill

       Esperanto-klubo fondiĝis ĉe la Universitato McGill antaŭ kelkaj monatoj, kaj jam ĝi havas pli ol dek membrojn.  La klubo ofertas al siaj membroj diversajn servojn: trovado de korespond-amikoj, biblioteko, koresponda kurso kaj elektronika bulteno.  La klubo starigis budon en la universitato la 13an, 28an kaj 29an de septembro por informi studentojn pri Esperanto.  Tiel, pli ol cent studentoj lernis pri Esperanto kaj la movado.  La klubanoj surpriziĝis, ke kelkaj el la studentoj jam parolas Esperanton!  Multaj jam aŭdis pri la lingvo sed ne sciis, kiel lerni ĝin aŭ trovi informojn pri diversaj organizoj.
       Duono el la membroj de la klubo estas komencantoj, kaj ili serĉas korespondamikojn.  Sendu kuraĝigajn leterojn (en simpla Esperanto) al la klubanoj pere de la adreso: Esperanto-klubo de McGill, 3480 rue McTavish, Montréal, QC  H3A lX9.


Kio estas AFS Interculture Canada?

       JEK interŝanĝis informojn kun la organizo AFS Interculture Canada.  Ambaŭ organizoj decidis, ke la membroj de ĉiu organizo interesiĝus pri la alia, ĉar kaj AFS kaj JEK celas pliigi komprenon kaj amikecon inter kulturoj kaj landoj.  AFS jam aperigis artikolon pri Esperanto en sia novaĵletero The Link (La Ligilo).  Nun ni aperigas artikolon pri AFS ĉi tie.
       Per AFS, kanadaj junuloj povas loĝi dum kelkaj semajnoj aŭ monatoj kun familio en alia lando.  Reciproke, junuloj el aliaj landoj povas loĝi kun kanada familio.  Partoprenantoj (junuloj kaj familioj) nepre lernas multege pri alia lando.  Iuj programoj de AFS ankaŭ inkluzivas lingvajn kursojn – kaj kompreneble la eblecon ekzerci tion, kion oni studas.  Oni ankaŭ trovas novajn amikojn.  Partoprenantoj diras, ke iliaj spertoj estis bonegaj.  Ĉar AFS estas ne-profit-cela organizo kaj ties laboron faras volontuloj, la kosto de partopreno estas relative malgranda.
       Interesitoj skribu (france aŭ angle) al AFS Interculture Canada, 1231 rue Ste-Catherine Ouest, bureau 505, Montréal, QC  H3G 1P5, aŭ telefonu ĉe la numero (514) 288-3282.


Anoncoj

Pli da JEKanoj en la Nova Estraro de Kanada Esperanto-Asocio:  Inter la estraranoj de KEA elektitaj por la periodo 1996/1997 estas du membroj de JEK: Ciprian Jauca de Vancouver (BC) kaj Bruce Arthur de Grenfell (SK).

Nova Estraro de KEJO:  Septembre la membroj de KEJO elektis novan estraron, kies konsisto estas la jena: Patrice Germain (prezidanto/sekretario), Martino Lavallée (vicprezidanto/internaj rilatoj) kaj nia Bill Mak (kasisto/eksteraj rilatoj).

La Nord-Amerika Junulara Tendumado (NAJT) ne okazis ĉi tiun someron.  Tamen Brian Krueger de USEJ intencas organizi NAJT-on por 1996.

La Germana Esperanto-Junularo (GEJ) translokigis sian oficejon al nova adreso: Chausseestr. 8, 10115 Berlin, Germanio.  GEJ estas unu el la plej fortaj junularaj organizoj de la Esperanto-movado.

Venonta Numero: La venonta numero de Juna Alumeto aperos antaŭ la jarfino, laŭ mia intenco.  Ĝi enhavos ion tute nova kaj ekscita — bildstrio de Kerby Waud kaj David Lapp.  Mi senpacience atendas, ĉu vi?  Sendu viajn artikolojn, anoncojn kaj opiniojn al: Box 61, Grenfell, SK  SOG 2BO.

La bultenon Juna Alumeto eldonas la Junulara Komisiono de la Kanada Esperanto-Asocio (KEA).  Ĉi tiun numeron verkis/redaktis Bruce Arthur.  Provlegis, kompostis, multobligis kaj dissendis ĝin Paul Hopkins.  Unue enretigis ĉi tiun numeron Peter Hansen.  Plibeligis ĉi tiun enretan version Matthew Chisholm.
Dato de fina prilaboro: 1995/11/11

Dato de fina prilaboro de la enreta versio: 1999/02/04